Vandringar är ett sätt att uppleva ett område eller ett tema. Vi ger dig ett nytt perspektiv på staden!

Stadsvandringarna är ganska korta, 1-2 km, medan naturvandringarna är längre.Vandringen kan kombineras med andra färdsätt.

En vanlig vandring tar ca 1,5 - 2 timmar där man går i lugn takt och stannar för information.

En lämplig gruppstorlek är upp till 20 - 25 personer och vi använder röstväst

så att alla kan höra vad ledaren säger.

Alla stadsdelar – alla teman

Här är ett urval av våra specialiteter. Välj - eller kom med  egna idéer!

Stads- och naturvandringar med olika teman
Natur i staden, genuin landsbygd och vildmark
Skärgårdens öar
Äldre och modernare stadshistoria
Hållbar utveckling och gröna framtidsexempel
Det goda stadslivet - Arkitektur, konst och design
Framtidsvandringar - demokratiprocesser till fots
Existentiella vandringar
Kulturmiljövandringar – även under jorden!
Stads- och naturrundturer med olika färdmedel
Guidade spårvägsturer - Paket med tåg och vandring - Båtturer till havs, i Göteborgs hamn och längs andra vattendrag

uppdaterad 2018-03-13


åter till startsidan