Medlemmar 2022 - i den ordning vi blev medlemmar i Walknet från år 1999 när föreningen grundades och framåt

Styrelsen består av Einar Hansson(ordförande), Cecilia Malmros (sekreterare) och Margareta Björklund, ledamot.

Anita Cullberg är VD och firmatecknare för Walknet i Göteborg ek förening, org nr 769 605-9406.


Einar Hansson - personlig presentation här
Arkitekt, guideboksförfattare m m i företaget Melica. Stadsvandrare i alla stadsdelar, med nya pärlor och med framtidsfrågor i sikte. Guidar även på engelska. Författare till Göteborgsregionens miljökarta, utgiven av Ekocentrum. Mobiltel: 0706-47 85 02. E-post: einar.hansson@melica.se http://www.studiostyrso.se

Lars Persson - personlig presentation här
Auktoriserad Göteborgsguide som gärna rör sig i litterära miljöer. Guidar även på engelska. Mobiltel 0722-34 90 18. E-post: tonebyn@gmail.com

Anita Cullberg - personlig presentation här
Stadsvandringsledare, auktoriserad Göteborgsguide, specialist på Göteborgs ekonomiska och sociala historia, Lindholmen och Hisingen. Har nyckel till bastion Carolus Dux och Carolus Rex. Guidar även på engelska. Mobiltel: 0704-567 507. E-post: acwalknet@hotmail.com

Ewamarie Herklint - personlig presentation här
Bebyggelseantikvarie, fil dr i Arkitektur och stadsvandringsledare. Bred kulturhistorisk bakgrund med fokus på dialog och stadsutveckling. Guidar även gärna på engelska. Tel: 031-41 48 66, 0707-683 150. E-post: herklint@bredband2.com

Margareta Björklund - personlig presentation här
Auktoriserad Göteborgsguide, rutinerad all-roundguide, har nyckel till bastion Carolus Dux och Carolus Rex. Guidar även på engelska och tyska. Mobiltel:
0702-281 703. Epost:margareta.bjorklund@guideevent.se

Ingela Eek - personlig presentation här
Auktoriserad Göteborgsguide. Guidar även på engelska och tyska. Specialitet göteborgshistoria med inslag av kultur och människor. Tel 031-219688, mobiltel 0704-225429.E-post: eekingela@gmail.com

Lena Edman - personlig presentation här
Auktoriserad Göteborgsguide med stadsvandringar i Göteborg och med Haga som specialområde. jag har mångårig erfarenhet av arbete inom Hotell och Restaurangbranschen. Guidar gärna med inslag av historia, nutid, matkultur, människor, miljöer med mera. Guidar även på engelska och spanska. Mobiltel 0705-184 310. Epost:lena_edman@hotmail.com

Ulla-Britt Wendel - personlig presentation här
Bibliotekarie med studier i kultur- och konstvetenskap. Erbjuder stadsvandringar där skulpturer och annan utomhuskonst står i centrum. Mobilteltel: 0725-201 777. E-post:ullabritt.wendel@gmail.com

Cecilia Malmros - auktoriserad Göteborgsguide med guidekunskap från universitetet.Guidar gärna i Majorna på svenska och engelska. Mobiltel: 0704 13 67 37. E-post: cissi.malmros@gmail.com

Glenn Evans - auktoriserad Göteborgsguide med stor erfarenhet och många specialiteter. Guidar gärna med tema "då, nu och i framtiden" och gärna med fokus på hållbarhetsaspekter. Dubbla modersmål (svenska och engelska). Mobiltelefon 0766-364 184. E-post: glenn.evans@live.se

 

 

 

 

©Walknet ek förening

 

Aktuella program finns på GP:s guidesida eller här:

uppdaterad 2022-01-09